IRS Form 1120-F: Amerikaanse belastingaangifte voor niet-Amerikaanse rechtspersonen

IRS Form 1120-F is van belang voor niet-Amerikaanse rechtspersonen met activiteiten in de Verenigde States. Een Nederlandse BV met activiteiten in de VS kan verplicht zijn een Form 1120-F in te dienen bij de IRS. Het gaat in feite om een aangifte voor de Amerikaanse vennootschapsbelasting.

Wanneer is een Form 1120-F verplicht?

Het formulier is verplicht voor een niet-Amerikaanse rechtspersoon met ‘income effectively connected with a U.S. trade or business’. Deze term is vergelijkbaar met het concept van vaste inrichting in de Nederlandse belastingwetgeving. Vergelijkbaar, maar niet hetzelfde. Er kan sprake zijn van een verplichting tot het indienen van een Form 1120-F, zonder dat er sprake is van een vaste inrichting. Zelfs als er geen verplichting bestaat het formulier in te dienen, kan het verstandig zijn het toch te doen. Door op het formulier de positie in te nemen dat er geen sprake is van ‘effectively connected income’, begint voor de Amerikaanse belastingdienst de klok te lopen om het tegendeel te bewijzen.

Wat is de deadline voor Form 1120-F?

Als de niet-Amerikaanse rechtspersoon activiteiten heeft in de VS is de aangiftedeadline 15 maart. Zijn er geen Amerikaanse activiteiten, dan is de deadline 15 juni. Een uitstelverzoek wordt ingediend met Form 7004. Een eventuele boete voor het te laat indienen van het formulier hangt in het algemeen af van de verschuldigde belasting. De boete is 5% van het verschuldigde bedrag, tot maximaal 25%.

Welke informatie heb ik nodig om het formulier te kunnen opstellen?

Wij gebruiken de Nederlandse jaarrekening van uw BV als basis voor het opstellen van het Form 1120-F. Graag werken wij samen met uw Nederlandse accountant. De eventueel verschuldigde belasting wordt op het formulier zelf berekend. Anders dan in Nederland ontvangt u van de Amerikaanse belastingdienst geen aanslag. De belasting kan worden voldaan bij het indienen van de aangifte. In het algemeen kan de aangifte digitaal worden ingediend.

Vragen?

Heeft u een Nederlandse BV met activiteiten in de Verenigde Staten? Sanders US Tax Services is gespecialiseerd in het opstellen van Amerikaanse belastingaangiftes. Wij hebben een kantoren in Denver en Rotterdam. Neem contact met ons op voor advies en meer informatie.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.