Streamlined Filing Compliance Procedures


De Amerikaanse belastingdienst (IRS) erkent dat veel buiten de Verenigde Staten wonende Amerikanen zich niet bewust zijn van hun Amerikaanse belastingplicht. Voor deze groep belastingplichtigen bestaat er een inkeerregeling: de Streamlined Filing Compliance Procedures.

De Streamlined Procedures werden in 2012 geïntroduceerd. Hoewel er op dit moment geen indicatie is dat de regeling op korte termijn wordt beëindigd, is er ook geen zekerheid hoe lang de regeling nog blijft bestaan.

Sanders US Tax Services heeft veel ervaring met de Streamlined Procedures. Neem contact met ons op voor al uw vragen over de Streamlined Procedures.

Indien u voldoet aan de voorwaarden en belastingaangiftes indient voor de drie laatste jaren waarvoor de uiterste aangiftedatum is verstreken, worden (verzuim)boetes kwijtgescholden. Ook moet u inzage geven in uw financiële situatie door middel van het verstrekken van een overzicht van uw bank- en spaarrekeningen voor de laatste zes jaren (het Foreign Bank Account Report – klik hier voor meer informatie.

Voorwaarden

De drie belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor de Streamlined Procedures:

  • U moet schriftelijk verklaren dat er bij het niet voldoen aan de verplichting tot het indienen van een belastingaangifte geen sprake is van opzet. Met andere woorden: u heeft zich niet bewust onttrokken aan de verplichting. De verklaring moet worden onderbouwd met een gedetailleerde uiteenzetting van uw persoonlijke omstandigheden, voor zover deze relevant zijn wat betreft (het niet voldoen aan) uw Amerikaanse belastingplicht.
  • U heeft niet eerder een verzoek ontvangen van de IRS om aangifte te doen en u bent niet op een andere manier door de IRS gecontacteerd.
  • U bent in het bezit van een geldig Amerikaans belastingregistratienummer (Social Security Number – SSN).

Contact

Sanders US Tax Services heeft ruime ervaring met de Streamlined Procedures. Onze adviseurs hebben een groot aantal buiten de Verenigde Staten wonende Amerikanen geholpen met het opstellen en indienen van belastingaangiftes in het kader van de Streamlined Procedures. Mocht u vragen hebben met betrekking tot de Streamlined Procedures, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek met een Nederlandstalige adviseur.

Meer informatie

Contact

Sanders US Tax Services B.V.
Veerkade 6
3016 DE Rotterdam
Nederland
+31 85 208 9426

Sanders US Tax Services, Inc.
2340 Dayton Street
Aurora, CO 80010
United States
+1 (720) 679 6442

info@sandersustax.com

VRAGEN?


Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek met een Nederlandstalige belastingadviseur, neem dan contact met ons op. Sanders US Tax Services is gespecialiseerd in het opstellen en indienen van belastingaangiftes van buiten de VS wonende Amerikanen.


    Ik begrijp en ga ermee akkoord dat er geen klantrelatie tot stand wordt gebracht met Sanders US Tax Services of een van haar medewerkers door dit formulier in te dienen. Ik begrijp dat Sanders US Tax Services mij geen advies zal geven totdat er een klantrelatie tot stand is gebracht. Sanders US Tax Services is niet verplicht om eventuele vragen die ik stel te beantwoorden.

    Neem contact met ons op

    Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.