Overige Diensten


Graag adviseren wij u bij het opstellen en indienen van de volgende Amerikaanse belastingaangiftes/belastingformulieren:

Terugvorderen Bronbelasting

Veelal zijn Amerikaanse banken en financiële instellingen verplicht bronbelasting in te houden op betalingen van bijvoorbeeld dividenden en aandelenverkopen (ook bij een fusie of overname). Door een aangifte in te dienen kan vaak, met beroep op de bepalingen van het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten een deel van de bronbelasting worden teruggevorderd. Om aangifte te kunnen doen heeft u een Amerikaans belastingidentificatienummer nodig. Wij helpen u graag bij het aanvragen van het identificatienummer (‘ITIN’) en het opstellen van de aangifte.

Aan- en Verkoop van Vastgoed

Bij de aan- en verkoop van Amerikaans vastgoed krijgt u te maken met veel verschillende belastingen, zowel Nederlandse als lokale en federale Amerikaanse belastingen. Veelal is de koper verplicht 15% van de waarde van de woning in te houden en af te dragen aan de Amerikaanse belastingdienst. Door vóór de datum waarop het eigendom van de woning wordt overgedragen een verzoek bij de Amerikaanse belastingdienst in te dienen kan dit percentage worden verlaagd. Graag helpen wij u bij het indienen van dit verzoek.

Overweegt u te investeren in Amerikaans vastgoed of een vakantiewoning te kopen in de Verenigde Staten? Laat u vooraf goed informeren over de fiscale gevolgen van de aankoop, verhuur en toekomstige verkoop. Vaak is het mogelijk de belastingdruk bij een toekomstige verkoop aanzienlijk te verlagen door vooraf goed te plannen.

Erf- en Schenkbelastingen

Anders dan in Nederland en veel andere Europese landen, is in de Verenigde Staten niet de persoon die een schenking of erfenis ontvangt belastingplichtig, maar de persoon die schenkt of sterft. Er bestaan plannen in de Verenigde Staten om de schenk- en erfbelasting op te heffen en er bestaan veelal grote vrijstelling, waardoor er vaak geen belasting verschuldigd is. Echter, indien een persoon zonder de Amerikaanse nationaliteit bij overlijden investeringen/bezittingen heeft in de Verenigde Staten, bestaat er een aangifteplicht indien de waarde van die bezittingen groter is dan een relatief kleine vrijstelling.

Form 5472

Vanaf belastingjaar 2017 is de niet-Amerikaanse aandeelhouder van een US-LLC (Limited Liability Company) verplicht gedetailleerde informatie te verstrekken aan de Amerikaanse belastingdienst met betrekking tot transacties tussen de LLC en de niet-Amerikaanse aandeelhouder, ook als de US-LLC geen activiteiten heeft in de Verenigde Staten en ook anderszins niet belastingplichtig is in de Verenigde States. Ook wordt de LLC verplicht een boekhouding te voeren die aantoonbaar aan bepaalde wettelijke vereisten voldoet. Indien de LLC een niet-Amerikaanse bankrekening heeft met een waarde van meer dan $10.000, is de LLC verplicht een Foreign Bank Account Report in te dienen.

Contact

Sanders US Tax Services is gespecialiseerd in het verlenen van belastingadvies en het opstellen van Amerikaanse belastingaangiftes. Neem contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek met een Nederlandstalige belastingadviseur.

VRAGEN?


Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek met een Nederlandstalige belastingadviseur, neem dan contact met ons op. Sanders US Tax Services is gespecialiseerd in het opstellen en indienen van belastingaangiftes van buiten de VS wonende Amerikanen.


    Ik begrijp en ga ermee akkoord dat er geen klantrelatie tot stand wordt gebracht met Sanders US Tax Services of een van haar medewerkers door dit formulier in te dienen. Ik begrijp dat Sanders US Tax Services mij geen advies zal geven totdat er een klantrelatie tot stand is gebracht. Sanders US Tax Services is niet verplicht om eventuele vragen die ik stel te beantwoorden.


    Neem contact met ons op

    Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.