US Nationaliteit Opzeggen


Een Amerikaans staatsburger is belastingplichtig voor zijn wereldwijde inkomen, ongeacht of hij in de Verenigde Staten woont of daarbuiten. Dat betekent dat iemand met de Amerikaanse nationaliteit en woonachtig is in Nederland, zowel in Nederland als in de Verenigde Staten belastingplichtig is en in beginsel jaarlijks aangifte moet doen.

‘Compliance-vereiste’ om US nationaliteit op te zeggen

Vanaf het moment dat u niet meer Amerikaans staatsburger bent, bent u ook niet meer belastingplichtig voor uw wereldwijde inkomen in de Verenigde Staten. Daarmee vervalt ook de verplichting een Amerikaanse belastingaangifte in te dienen. Echter, het opzeggen van de Amerikaanse nationaliteit verandert in beginsel niets aan de verplichting om voor de jaren voorafgaand aan het jaar waarin de nationaliteit wordt opgezegd alsnog een belastingaangifte in te dienen. Met andere woorden, het opzeggen van de nationaliteit heeft geen terugwerkende kracht.

Exit Tax

Net als Nederland kent de VS een ‘exit tax’. Een exit tax is een belasting die wordt geheven bij het ophouden van het bestaan van een onbeperkte belastingplicht, in dit geval bij het opzeggen van de nationaliteit. Amerikanen die onderhevig zijn aan de exit tax worden geacht op de dag voordat de nationaliteit wordt opgezegd hun gehele vermogen te hebben vervreemd. Onder bepaalde voorwaarden wordt de daarbij gerealiseerde fictieve vermogenswinst belast. Voor de exit tax bestaan ruime vrijstellingen en daarom is deze belasting in veel gevallen niet van toepassing. Echter, één van de belangrijkste voorwaarden is dat u moet kunnen verklaren (en aantonen) dat u ‘tax compliant’ bent, wat in dit concrete geval inhoudt dat u een Amerikaanse belastingaangifte heeft ingediend voor de 5 jaar voorafgaand aan het jaar waarin u uw Amerikaanse staatsburgerschap opzegt. Het opzeggen van de Amerikaanse nationaliteit zonder belastingaangiftes te hebben ingediend kan dan ook zeer negatieve fiscale gevolgen hebben en raden wij dan ook sterk af (een bijkomend negatief gevolg is dat u zeer waarschijnlijk niet meer in aanmerking kan komen voor een inkeerregeling).

Contact

Sanders US Tax Services is gespecialiseerd in het verlenen van belastingadvies en het opstellen van Amerikaanse belastingaangiftes. Neem contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek met een Nederlandstalige belastingadviseur.

VRAGEN?


Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek met een Nederlandstalige belastingadviseur, neem dan contact met ons op. Sanders US Tax Services is gespecialiseerd in het opstellen en indienen van belastingaangiftes van buiten de VS wonende Amerikanen.


    Ik begrijp en ga ermee akkoord dat er geen klantrelatie tot stand wordt gebracht met Sanders US Tax Services of een van haar medewerkers door dit formulier in te dienen. Ik begrijp dat Sanders US Tax Services mij geen advies zal geven totdat er een klantrelatie tot stand is gebracht. Sanders US Tax Services is niet verplicht om eventuele vragen die ik stel te beantwoorden.

    Neem contact met ons op

    Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.

    Not readable? Change text. captcha txt