Foreign Bank Account Report – FBAR


Een FBAR (Foreign Bank Account Report) is een formulier waarop een Amerikaans staatsburger informatie verstrekt aan de Amerikaanse overheid over buitenlandse (niet-Amerikaanse) bankrekeningen. Voor ieder jaar waarin de totale waarde van de buitenlandse bankrekeningen meer is dan $10.000 moet een FBAR worden ingediend. De FBAR is geen onderdeel van de belastingaangifte en wordt niet bij de IRS (Amerikaanse belastingdienst), maar bij het Treasury Department ingediend.

Hoe de waarde te bepalen?

Voor het bepalen van de totale waarde van uw buitenlandse bankrekeningen moet eerst de waarde per afzonderlijke bankrekening worden bepaald. De hoogste waarde van een bankrekening gedurende het jaar moet worden omgerekend naar Amerikaanse dollars met de wisselkoers van 31 december. Vervolgens moet de totale waarde van alle bankrekeningen bij elkaar worden opgeteld. Indien het bedrag $10.000 of meer is, moet er voor dat jaar een FBAR worden ingediend. Alle rekeningen moeten worden vermeld, ook bankrekeningen met een waarde van minder dan $10.000.

Deze waardebepaling kan vreemde gevolgen hebben. Een voorbeeld: de hoogste waarde van bankrekening 1 is $4.000. De hoogste waarde van bankrekening 2 is $5.000. Omdat de totale waarde minder is dan $10.000, hoeft er geen FBAR worden ingediend.

Echter, indien gedurende hetzelfde jaar $2.000 wordt overgemaakt van bankrekening 1 naar bankrekening 2, is de hoogste waarde van bankrekening 1 nog steeds $4.000, maar is de hoogste waarde van bankrekening 2 nu $7.000, en bestaat er dus wel een verplichting een FBAR in te dienen.

Boetes voor het niet of niet op tijd indienen van een FBAR

Er staan boetes op het niet of te laat indienen van een FBAR. Ook staat er een boete op het indienen van een onvolledige of onjuiste FBAR. Voor de hoogte van de boete wordt een onderscheid gemaakt tussen opzettelijk en niet-opzettelijk verzuim.

Indien er geen sprake is van opzet bedraagt de boete maximaal $10.000 per FBAR. Indien er een vermoeden bestaat dat het verzuim opzettelijk is, bedraagt de boete tot $100.000 of 50% van de waarde van de bankrekening. Er is sprake van opzet wanneer iemand zich ervan bewust is, of had kunnen zijn, dat er een verplichting bestaat tot het indienen van een FBAR.

De Amerikaanse belastingdienst (IRS) legt doorgaans geen boetes op indien het verzuim niet opzettelijk is en de bankrekeningen op een correcte manier op de belastingaangifte zijn vermeld en daarover belasting is betaald.

Meer informatie

Contact

Sanders US Tax Services B.V.
Veerkade 6
3016 DE Rotterdam
Nederland
+31 85 208 9426

Sanders US Tax Services, Inc.
2340 Dayton Street
Aurora, CO 80010
United States
+1 (720) 679 6442

info@sandersustax.com

VRAGEN?


Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek met een Nederlandstalige belastingadviseur, neem dan contact met ons op. Sanders US Tax Services is gespecialiseerd in het opstellen en indienen van belastingaangiftes van buiten de VS wonende Amerikanen.


    Ik begrijp en ga ermee akkoord dat er geen klantrelatie tot stand wordt gebracht met Sanders US Tax Services of een van haar medewerkers door dit formulier in te dienen. Ik begrijp dat Sanders US Tax Services mij geen advies zal geven totdat er een klantrelatie tot stand is gebracht. Sanders US Tax Services is niet verplicht om eventuele vragen die ik stel te beantwoorden.

    Neem contact met ons op

    Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.