Us Tax Services

Gespecialiseerd in Amerikaans belastingrecht.

Disclaimer


De informatie op onze website is bedoeld als algemene informatie. Wij (Sanders US Tax Services B.V. en haar dochter- en zustermaatschappijen) streven er naar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm ook, tengevolge van of in verband met het gebruik van de website of de daarin opgenomen of daarmee verkregen informatie. Aan de gegevens die in deze website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op het internet vermelde gegevens van Sanders US Tax Services B.V. en/of haar dochter- en zustermaatschappijen afwijken van de gedrukte versie, prevaleert de laatstgenoemde.

 

Any U.S. federal tax advice contained in this website is not intended to be used for the purpose of avoiding penalties under U.S. federal tax law.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.