Coronavirus Tax Relief – Ondersteuning voor Amerikanen in Nederland

De Amerikaanse overheid heeft maatregelen genomen om Amerikanen te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Een van de maatregelen is een eenmalige gift als financiële ondersteuning voor alle Amerikanen. Ook in Nederland wonende Amerikanen kunnen voor de gift in aanmerking komen.

Wat zijn de voorwaarden voor de eenmalige gift?

Alle Amerikanen met een geldig U.S. Social Security Number (‘SSN’) die voor 2018 en/of 2019 een Amerikaanse federale inkomstenbelastingaangifte hebben ingediend komen in aanmerking voor de eenmalige gift. Het bedrag van de gift is afhankelijk van het inkomen.

Uiteindelijk wordt achteraf, bij het indienen van de belastingaangifte voor 2020, bepaald of aan de voorwaarden voor de eenmalige gift wordt voldaan. Het kan daarom zijn dat, indien uw inkomen in 2020 te hoog is om voor de gift in aanmerking te komen, u verplicht bent het bedrag in zijn geheel aan de Amerikaanse belastingdienst terug te betalen.

Op welk bedrag heb ik recht?

Bij het bepalen van de hoogte van de gift gebruikt de Amerikaanse belastingdienst (‘IRS’) de belastingaangifte voor 2019. Indien de belastingaangifte voor 2019 nog niet is ingediend, wordt de belastingaangifte voor 2018 gebruikt.

Belastingplichtigen met een bruto inkomen (‘adjusted gross income’) van niet meer dan $75.000 ontvangen $1.200. Indien een aangifte gezamenlijk met de fiscale partner (‘filing jointly’) is ingediend bedraagt de gift $2.400, bij een inkomen van niet meer dan $150.000.

Niet-gehuwde belastingplichtigen die de belastingaangifte als ‘head of household’ hebben ingediend (met een Amerikaans staatsburger als ‘dependent’) ontvangen voor de minderjarige $500.

Wat moet ik doen om het bedrag te ontvangen?

De gift wordt door de Amerikaanse overheid automatisch uitbetaald. Indien de Amerikaanse belastingdienst het Amerikaanse bankrekeningnummer heeft, wordt het geld automatisch op de rekening gestort. Het geld kan niet op een niet-Amerikaanse bankrekening worden gestort. Indien de Amerikaanse belastingdienst het bankrekeningnummer niet heeft, zal een cheque worden gestuurd.

Indien Sanders US Tax Services uw belastingaangifte heeft opgesteld, en u niet zeker weet of uw Amerikaanse bankrekeningnummer bekend is bij de IRS, neem dat contact met uw belastingadviseur op.

Vragen?

De Amerikaanse overheid zal op korte termijn meer informatie verstrekken met betrekking tot de betaling van de eenmalige gift voor Amerikanen in Nederland. Zodra er meer informatie is, zullen wij die informatie op onze website delen.

Sanders US Tax Services is gespecialiseerd in het opstellen van Amerikaanse belastingaangiftes voor in Nederland wonende Amerikanen. Ook adviseren wij in de Verenigde Staten wonende Nederlanders vanuit onze kantoren in Rotterdam en in Denver, Colorado. Neem contact met ons op voor advies en meer informatie.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.