In welk land belasting betalen: Nederland of de Verenigde Staten?


Nederland heft inkomstenbelasting op basis van het woonplaatsbeginsel. Als u in Nederland woont, geeft u in uw belastingaangifte uw wereldinkomen aan. Het is daarbij niet van belang welke nationaliteit u heeft.

De Verenigde Staten heffen belasting op basis van het nationaliteitsbeginsel. Dit betekent dat iemand die de Amerikaanse nationaliteit heeft, in zijn Amerikaanse belastingaangifte zijn wereldinkomen aangeeft, ongeacht waar hij woont.

Dubbele nationaliteit

Indien u de Amerikaanse of de Amerikaanse én de Nederlandse nationaliteit heeft, bent u belastingplichtig in Nederland indien u in Nederland woont. Iemand met de Amerikaanse nationaliteit of de dubbele Amerikaanse en Nederlandse nationaliteit, wonend in de Verenigde Staten, is in beginsel alleen in de Verenigde Staten belastingplichtig, tenzij hij inkomen heeft uit Nederlandse bronnen.

Dubbel belast?

Het feit dat er een belastingplicht bestaat, betekent niet altijd dat er ook daadwerkelijk belasting moet worden betaald. In nationale (Amerikaanse en Nederlandse) en internationale belastingwetgeving (belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten) zijn bepalingen opgenomen op basis waarvan dubbele belastingheffing moet worden voorkomen.

In de Amerikaanse belastingwetgeving zijn bepalingen opgenomen die vaak tot gevolg hebben dat in het buitenland wonende Amerikanen niet dubbel worden belast op hetzelfde inkomen. Inkomsten uit dienstbetrekking (loon) zijn bijvoorbeeld vrijgesteld tot een bedrag van $103.900. In Nederland betaalde inkomstenbelasting komt in mindering op het in de Verenigde Staten verschuldigde bedrag.

Echter, ook als er geen belasting is verschuldigd, blijft de plicht om belastingaangifte te doen bestaan. Bovendien kan bovengenoemde vrijstelling alleen worden geclaimd indien er op tijd aangifte wordt gedaan.

Bepaalde inkomsten zijn in Nederland niet belastbaar terwijl zij dat op basis van Amerikaanse belastingwetgeving wel zijn. Vermogenswinsten (bijvoorbeeld winst behaald bij de verkoop van aandelen) zijn in Nederland niet als zodanig belast (Nederland belast een verondersteld rendement op het netto vermogen), terwijl vermogenswinsten in de Verenigde Staten wel worden belast. Daarnaast worden niet-Amerikaanse pensioenfondsen veelal niet erkend, waardoor een pensioenbijdrage doorgaans belastbaar is.

Op greencard-houders zijn grotendeels dezelfde belastingregels van toepassing.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over het Nederlandse of Amerikaanse belastingstelsel, neem dan contact met ons op. Sanders US Tax Services is gespecialiseerd in het opstellen van Amerikaanse en Nederlandse belastingaangiften. Onze klanten zijn zowel in Nederland woonachtige Amerikanen, als in de Verenigde Staten woonachtige Nederlanders, of mensen met de dubbele nationaliteit.

Meer informatie

Contact

Sanders US Tax Services B.V.
Veerkade 6
3016 DE Rotterdam, Nederland
+31 85 208 9426

Sanders US Tax Services, Inc.
2340 Dayton Street
Aurora, CO 80010
+1 (720) 679 6442

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.