Amerikaans belastingplichtigen die buiten de Verenigde Staten wonen ontvangen automatisch een uitstel van 2 maanden, waardoor de deadline verschuift van 15 april naar 15 juni. Aanvullend uitstel tot 15 oktober kan worden verkregen door tijdig Form 4868 bij de IRS in te dienen. Indien tijdig een voldoende gemotiveerd schriftelijk verzoek wordt ingediend, kan toestemming worden verleend voor een deadline van 15 december.

Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kan uitstel worden verleend door het indienen van Form 2350.

Vanaf belastingjaar 2016 komt de uiterste aangiftedatum voor de FBAR veelal overeen met die voor de belastingaangifte.

Let op: ook wanneer uitstel voor het indienen van de aangifte wordt verleend, moet eventueel verschuldigde belasting altijd uiterlijk op 15 april zijn voldaan om boetes en boeterente te voorkomen.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.