FATCA: Met de rug tegen de muur

Een Amerikaans staatsburger is belastingplichtig in de Verenigde Staten, ongeacht of hij in de Verenigde Staten woonachtig is en ongeacht of hij inkomsten heeft uit de Verenigde Staten. Ook personen met een dubbele nationaliteit, bijvoorbeeld de Amerikaanse én de Nederlandse nationaliteit, zijn belastingplichtig in de Verenigde Staten, en moeten daarom in beginsel jaarlijks een Amerikaanse belastingaangifte indienen. FATCA, Amerikaanse wetgeving, zal ook in Nederland gevolgen hebben, voor zowel Amerikanen als niet-Amerikanen.

Belastingplicht

Veel Amerikanen die buiten de Verenigde Staten wonen zijn zich er niet van bewust dat zij in beginsel verplicht zijn jaarlijks een Amerikaanse belastingaangifte in te dienen. Het wereldwijde inkomen van een Amerikaans staatsburger wordt in de Verenigde Staten belast. Daarnaast bestaat er een verplichting jaarlijks een zogenoemd ‘Foreign Bank Account Report’ of “FBAR” in te dienen. Wordt de belastingaangifte of FBAR niet of niet tijdig ingediend, of wordt een onjuiste aangifte of FBAR ingediend, dan kunnen er hoge boetes worden opgelegd. Dezelfde bepalingen zijn van toepassing voor personen met een ‘Green Card’.

FATCA voor Amerikanen

Kort gezegd komt de Foreign Account Tax Compliance Act (‘FATCA’) neer op een ‘éénrichtingsinformatiestroom’. Buitenlandse (lees: niet-Amerikaanse) banken en financiële instellingen worden gedwongen om gegevens met betrekking tot Amerikaans-belastingplichtigen, inclusief bankrekeningen, aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS) door te geven. Zware sancties dreigen indien de banken niet voldoen aan hun verplichtingen. Het begrip ‘bankrekening’ wordt ruim uitgelegd: FATCA ziet bijvoorbeeld ook op bepaalde verzekeringsproducten en spaar- en beleggingsrekeningen. Verschillende Nederlandse banken en financiële instellingen lijken er daarom voor te hebben gekozen om bepaalde producten en rekeningen niet meer aan (Nederlandse) Amerikanen aan te bieden en/of al bestaande rekeningen te sluiten.

Omdat Nederlandse banken en financiële instellingen op korte termijn informatie met betrekking tot hun Amerikaanse klanten met de Amerikaanse belastingdienst zullen delen, is het van groot belang dat Amerikanen aan hun Amerikaanse belastingverplichtingen voldoen, voor zover dat nog niet is gebeurd. Hoewel er een Amerikaanse belastingaangifte moet worden ingediend, betekent dat niet dat er automatisch ook belasting verschuldigd is: de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting kan worden verrekend met de Amerikaanse inkomstenbelasting. Omdat de Nederlandse belastingdruk vaak (aanzienlijk) hoger is, blijft het daadwerkelijk betalen van belasting in de Verenigde Staten vaak uit. Bijvoorbeeld: Nederlands loon wordt op een Amerikaanse belastingaangifte belast. Echter, de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting kan worden verrekend met de in de Verenigde Staten op het Nederlands loon verschuldigde inkomstenbelasting. Omdat de Nederlandse belasting hoger is, is er per saldo geen belasting verschuldigd in de Verenigde Staten.

FATCA voor niet-Amerikanen

Ook voor niet-Amerikanen zal FATCA gevolgen hebben. Ook indien iemand niets met de Verenigde Staten te maken heeft – geen Amerikaans staatsburger is, er nooit heeft gewoond en ook geen Green Card heeft – kan de bank vragen dat bevestigd te krijgen. Echter, met name indien het gaat om een bankrekening van een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een BV, kan dat ingewikkeld zijn. Vragen die op grond van FATCA dan opkomen zijn: is de BV een financiële instelling, passief, is een ‘U.S. Person’ direct of indirect met de BV verbonden (bijvoorbeeld als aandeelhouder of uiteindelijk gerechtigde)? Het resultaat is lange, ingewikkelde formulieren (Form W-8BEN-E).

Vragen?

Het Amerikaanse belastingstelsel is ingewikkeld. Mocht u vragen hebben over FATCA over het Amerikaanse belastingstelsel in het algemeen? Neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.