Wat is een FBAR?


Een FBAR (Foreign Bank Account Report) is een formulier waarop een Amerikaans staatsburger informatie moet verstrekken over buitenlandse (niet-Amerikaanse) bankrekeningen. Voor ieder jaar waarin de totale waarde van de buitenlandse bankrekeningen meer is dan $10.000 moet een FBAR worden ingediend.

HOE DE WAARDE TE BEPALEN?

Voor de bepaling van de totale waarde moet eerst de waarde per afzonderlijke bankrekening worden bepaald. De hoogste waarde van een bankrekening gedurende het jaar moet worden omgerekend naar Amerikaanse dollars met de wisselkoers van 31 december. Vervolgens moet de totale waarde van alle bankrekeningen bij elkaar worden opgeteld. Indien het bedrag $10.000 of meer is, moet er voor dat jaar een FBAR worden ingediend.

Deze waardebepaling kan vreemde gevolgen hebben. Een voorbeeld: de hoogste waarde van bankrekening 1 is $4.000. De hoogste waarde van bankrekening 2 is $5.000. Omdat de totale waarde minder is dan $10.000, hoeft er geen FBAR worden ingediend.

Echter, indien gedurende hetzelfde jaar $2.000 wordt overgemaakt van bankrekening 1 naar bankrekening 2, is de hoogste waarde van bankrekening 1 nog steeds $4.000, maar is de hoogste waarde van bankrekening 2 nu $7.000, en bestaat er dus wel een verplichtingen een FBAR in te dienen.

Heeft u vragen over Amerikaanse belastingheffing? Stuur ons een bericht voor een vrijblijvend gesprek met een Nederlandstalige belastingadviseur.

BOETES VOOR HET NIET OF NIET OP TIJD INDIENEN VAN EEN FBAR

Er staan boetes op het niet of te laat indienen van een FBAR. Ook staat er een boete op het indienen van een onvolledige of onjuiste FBAR. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen opzettelijk en niet-opzettelijk verzuim.

Indien er geen sprake is van opzet bedraagt de boete maximaal $10.000 per FBAR. Indien er een vermoeden bestaat dat het verzuim opzettelijk is, bedraagt de boete tot $100.000 of 50% van de waarde van de bankrekening. Er is sprake van opzet wanneer iemand zich ervan bewust is dat er een verplichting bestaat tot het indienen van een FBAR.

De Amerikaanse belastingdienst (IRS) legt doorgaans geen boetes op indien het verzuim niet opzettelijk is en de bankrekeningen op een correcte manier op de belastingaangiftes zijn vermeld en daarover belasting is betaald.

VRAGEN?

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek met een Nederlandstalige adviseur, neem dan contact met ons op. Sanders US Tax Services is gespecialiseerd in het opstellen en indienen van belastingaangiftes van buiten de VS wonende Amerikanen.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.