Welke Amerikaanse staten kennen geen inkomstenbelasting?

In de Verenigde Staten wordt inkomstenbelasting geheven door de federale overheid. Daarnaast kent iedere Amerikaanse staat zijn eigen belastwetgeving. Enkele staten heffen echter geen inkomstenbelasting.

Hoe werkt het Amerikaanse belastingsysteem?

De Amerikaanse belastingdienst, de Internal Revenue Service (IRS), heft federale inkomstenbelasting. Een inwoner van de Verenigde Staten is daarom in beginsel verplicht een federale belastingaangifte in te dienen. Ook heffen de meeste Amerikaanse staten inkomstenbelasting, waarvoor ook een belastingaangifte moet worden ingediend. Echter, er zijn enkele staten die geen inkomstenbelasting heffen.

Welke Amerikaanse staten heffen geen inkomstenbelasting?

Er zijn zeven Amerikaanse staten die geen inkomstenbelasting heffen. Het gaat om Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington en Wyoming.

Ook zijn er twee staten die alleen rente en dividenden belasten: New Hampshire en Tennessee. Beide staten heffen geen belasting over overige inkomsten. Ook hebben beide staten aangekondigd vanaf aangiftejaar 2025 helemaal geen belasting meer te heffen. Het totaal van het aantal Amerikaanse staten die geen belasting heffen komt daarmee op negen.

Wat is fiscaal gezien de meest aantrekkelijke Amerikaanse staat?

In de bovengenoemde staten die geen inkomstenbelasting heffen, is er geen belasting verschuldigd over loon, uitkeringen en pensioenen. Echter, voor veel Amerikaanse staten is de ‘property tax’ een belangrijke inkomstenbron. Deze belasting is vergelijkbaar met de Nederlandse Onroerende zaakbelasting (OZB). Vaak is deze belasting in de Verenigde Staten aanzienlijk hoger dan wat we in Nederland gewend zijn.

Welke Amerikaanse staat fiscaal gezien het meest aantrekkelijk is hangt dus af van de persoonlijke omstandigheden en fiscale situatie van de belastingplichtige.

Vragen over het Amerikaanse belastingsysteem?

Heeft u vragen over de Amerikaanse belastingwetgeving? Sanders US Tax Services is gespecialiseerd in het opstellen van Amerikaanse belastingaangiftes. Wij hebben kantoren in Denver, Rotterdam en verschillende andere Europese steden. Neem contact met ons op voor advies en meer informatie, bijvoorbeeld bij een verhuizing naar de Verenigde Staten.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.