Amerikaanse belastingheffing en de Green Card

De Verenigde Staten heffen belasting op basis van nationaliteit. Iemand met de Amerikaanse nationaliteit is belastingplichtig in de Verenigde Staten, ook als hij niet in de VS woont. In Nederland woonachtige Amerikanen zijn belastingplichtig in de Verenigde Staten. Zij zijn verplicht zowel een Nederlandse als een Amerikaanse belastingaangifte in te dienen. De Amerikaanse wetgeving behandelt Green Card houders op dezelfde manier.

Het Amerikaanse belastingstelsel

Een Green Card houder is belastingplichtig in de Verenigde Staten vanaf het moment dat hij naar de Verenigde Staten reist nadat hij de Green Card heeft ontvangen. U blijft belastingplichtig totdat u er op uw Amerikaanse belastingaangifte afstand van hebt gedaan. Het feit dat hij niet meer geldig is om in de VS te wonen of werken, betekent niet automatisch ook dat de belastingplicht is geëindigd.

Afstand doen van de Green Card: BCIS Form I-407

Om officieel afstand te doen moet Form I-407 worden ingediend bij het ‘Bureau of Citizenship and Immigration Services’ (‘BCIS’) of een Amerikaanse Ambassade of Consulaat.

Dual-status tax return

Het jaar waarin officieel afstand wordt gedaan van de Green Card door het indienen van Form I-407 is het laatste jaar waarvoor een Amerikaanse belastingaangifte moet worden ingediend. Het gaat om een ‘dual-status’ belastingaangifte. Voor het ene gedeelte van het jaar bent u belastingplichtig voor uw wereldwijde inkomen. Voor het andere gedeelte van het jaar bent u alleen belastingplichtig voor inkomsten uit Amerikaanse bronnen, indien van toepassing.

Exit tax: Form 8854

Net als Nederland kent ook de VS een ‘exit tax‘. De exit tax is een belasting die wordt geheven van belastingplichtigen die ophouden onbeperkt belastingplichtig te zijn. Onder bepaalde voorwaarden is de exit tax ook van toepassing op Green Card houders. Hierbij is onder meer van belang hoe lang iemand Green Card houder is geweest, of hij in het verleden zijn verplichting tot het indienen van een Amerikaanse belastingaangifte is nagekomen, en zijn netto vermogen. Om te bepalen of de verplichting bestaat, moet Form 8854 worden ingediend als onderdeel van de ‘dual-status’ belastingaangifte. De belastingplicht blijft bestaan, ook wanneer officieel afstand is gedaan van de Green Card, totdat aan alle door de Amerikaanse belastingdienst gestelde voorwaarden is voldaan. Met andere woorden, totdat Form 8854 tijdig is ingediend, indien verplicht.

De Greencard en het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten

Zoals hierboven besproken is een Nederlandse Green Card houder in beginsel in de Verenigde Staten belastingplichtig voor zijn wereldwijde inkomen. Hij is daarom verplicht een Amerikaanse belastingaangifte in te dienen. Echter, met verwijzing naar de bepalingen van het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten kunt u de positie innemen dat u moet worden aangemerkt als fiscaal inwoner van Nederland en niet van de Verenigde Staten. Als gevolg daarvan is hij alleen voor inkomsten uit Amerikaanse bronnen in de VS belastingplichtig.

Vragen?

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van Amerikaanse belastingaangiftes. Wij hebben kantoren in Denver en Rotterdam.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.