AMERIKAANSE BELASTINGHEFFING EN DE GREEN CARD

De Verenigde Staten heffen belasting op basis van nationaliteit. Iemand met de Amerikaanse nationaliteit is belastingplichtig in de Verenigde Staten, ook als hij niet in de VS woont, maar bijvoorbeeld in Nederland. Er moet dan zowel een Nederlandse als een Amerikaanse belastingaangifte worden ingediend. De Amerikaanse wetgeving behandelt Greencard houders op dezelfde manier, ook als de Greencard niet meer geldig is.

Het Amerikaanse belastingstelsel

Een Greencard houder is belastingplichtig in de Verenigde Staten vanaf het moment dat hij naar de Verenigde Staten reist nadat hij de Greencard heeft ontvangen totdat hij officieel afstand doet van zijn Greencard. Het feit dat een Greencard niet meer geldig is (omdat hij verlopen is en/of omdat een Greencard houder een bepaalde tijd niet meer in de Verenigde Staten is geweest), betekent niet dat hij niet meer belastingplichtig is in de Verenigde Staten. Met andere woorden, ook Greencard houders met een Greencard die niet meer geldig is zijn verplicht een belastingaangifte in te dienen in de Verenigde Staten.

Afstand doen van de Greencard: BCIS Form I-407

Om officieel afstand te doen van de Greencard moet Form I-407 worden ingediend bij het ‘Bureau of Citizenship and Immigration Services’ (‘BCIS’) of een Amerikaanse Ambassade of Consulaat.

Dual-status tax return

Het jaar waarin officieel afstand wordt gedaan van de Greencard door het indienen van Form I-407 is het laatste jaar waarvoor een Amerikaanse belastingaangifte moet worden ingediend. Het gaat om een ‘dual-status tax return’: voor het gedeelte van het jaar tot de datum waarop afstand is gedaan van de Greencard is de Greencard houder belastingplichtig voor zijn wereldwijde inkomen, voor het gedeelte van het jaar vanaf de datum waarop afstand is gedaan van de Greencard is de Greencard houder alleen belastingplichtig voor inkomsten uit Amerikaanse bronnen (indien van toepassing).

Exit tax: Form 8854

Net als Nederland kent ook de VS een ‘exit tax‘: een belasting die wordt geheven van belastingplichtigen die ophouden onbeperkt belastingplichtig te zijn. Onder bepaalde voorwaarden is de exit tax ook van toepassing op Greencard houders die afstand doen van de Greencard. Hierbij is onder meer van belang hoe lang iemand Greencard houder is geweest, of hij in het verleden zijn verplichting tot het indienen van een Amerikaanse belastingaangifte is nagekomen, en zijn netto vermogen. Om te bepalen of de verplichting bestaat, moet Form 8854 worden ingediend als onderdeel van de ‘dual-status tax return’, de belastingaangifte voor het jaar waarin afstand wordt gedaan van de Greencard. De belastingplicht blijft bestaan, ook wanneer officieel afstand is gedaan van de Greencard, totdat aan alle door de Amerikaanse belastingdienst gestelde voorwaarden is voldaan (wat veelal met name inhoudt dat een volledig en juist Form 8854 tijdig is ingediend).

De Greencard en het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten

Zoals hierboven besproken is een Nederlandse Greencard houder in beginsel in de Verenigde Staten belastingplichtig voor zijn wereldwijde inkomen en daarom verplicht om een Amerikaanse belastingaangifte in te dienen. Echter, op basis van de bepalingen van het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten kan een Greencard houder beargumenteren dat hij moet worden aangemerkt als fiscaal inwoner van Nederland en niet van de Verenigde Staten en als gevolg alleen voor inkomsten uit Amerikaanse bronnen in de VS belastingplichtig is. Om deze positie kenbaar te maken aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS) moet een belastingaangifte worden ingediend (met andere woorden; de verplichting tot het indienen van een belastingaangifte blijft bestaan).

FBAR

Naast de verplichting om jaarlijks een belastingaangifte in te dienen, moet aan de Amerikaanse belastingdienst ook een overzicht van de niet-Amerikaanse bankrekeningen worden verstrekt. Het formulier dat moet worden gebruikt voor dit overzicht is de ‘Foreign Bank Account Report‘ of  ‘FBAR’. Deze verplichting bestaat indien de totale waarde van alle niet-Amerikaanse bankrekeningen samen op enig moment gedurende het jaar $10.000 of meer is. Het is van groot belang dat aan deze verplichting wordt voldaan en dat alle bankrekeningen op de juiste manier worden vermeld. Er staan hoge boetes op het niet of te laat indienen van een FBAR.

Vragen?

Het Amerikaanse belastingstelsel is ingewikkeld. Heeft u een Amerikaans én Nederlands paspoort en heeft u vragen over het Amerikaanse belastingstelsel of uw Amerikaanse belastingaangifte door een team van ervaren belastingadviseurs willen laten opstellen, neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.

Not readable? Change text. captcha txt