M-Aangifte: Nederlandse belastingaangifte en internationaal verhuizen

Als u vanuit de Verenigde Staten naar Nederland verhuist, wordt u voor een deel van het jaar aangemerkt als inwoner van de Verenigde Staten en voor het andere deel als inwoner van Nederland. U bent daarom belastingplichtig in zowel Nederland als de Verenigde Staten en verplicht in beide landen een belastingaangifte in te dienen. In Nederland gaat het om een ‘M-Aangifte’ en in de Verenigde Staten in beginsel om een ‘dual-status tax return’ (Form 1040NR).

M-Aangifte

U bent onbeperkt belastingplichtig in Nederland vanaf het moment dat u wordt aangemerkt als inwoner van Nederland. Van belang hierbij is het moment dat u wordt ingeschreven in de Nederlandse ‘Basisregistratie Personen‘ (BRP), voorheen de gemeentelijk basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA). Wanneer u in de BRP bent ingeschreven, neemt de Belastingdienst aan dat u in Nederland woont, tenzij u aantoont dat u niet in Nederland woont.

Voor de Nederlandse belastingaangifte voor het jaar van uw internationale verhuizing kunt u geen digitale aangifte doen. U bent verplicht gebruik te maken van een zogenaamde M-Aangifte. Indien de Nederlandse Belastingdienst op de hoogte is van uw nieuwe Nederlandse of buitenlandse adres, omdat u zich inschrijft of uitschrijft in de BRP, ontvangt u doorgaans automatisch een brief met de M-Aangifte. Ook indien u geen brief ontvangt bent u verplicht een M-Aangifte in te dienen. U kunt dan zelf een M-Aangifte bij de Belastingdienst opvragen.

Amerikaanse ‘dual-status’ belastingaangifte

Een ‘dual-status Form 1040NR’ is het Amerikaanse equivalent van de Nederlandse M-Aangifte: een belastingaangifte voor iemand die voor een deel van een jaar als inwoner onbeperkt belastingplichtig is in de Verenigde Staten, en voor een deel van het jaar beperkt belastingplichtig. Een beperkte belastingplicht houdt in dat in beginsel alleen inkomen uit Amerikaanse bronnen belast wordt, bijvoorbeeld omdat iemand na de verhuizing een bonus ontvangt die ziet op de periode dat diegene in de Verenigde Staten werkte.

Belastingbesparing door goed te plannen

Een internationale verhuizing kan fiscaal ingewikkeld zijn. Men heeft per definitie te maken met twee verschillende belastingsystemen en moet daarom twee belastingaangiftes indienen. Ook zijn de bepalingen van het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten van belang. Indien bepaalde inkomsten in het ene land niet of tegen een lager tarief worden belast en er flexibiliteit bestaat wat betreft het moment waarop die inkomsten worden genoten, is het eventueel mogelijk belasting te besparen. Planning en vooraf gedegen advies inwinnen is daarbij van groot belang.

Vragen?

Wij heben geruime ervaring in het opstellen van zowel Amerikaanse als Nederlandse belastingaangiftes, met name de Nederlandse M-Aangifte en de Amerikaanse ‘dual-status’ aangifte. Neem contact met ons op voor advies en meer informatie over onze dienstverlening.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.