Belastingheffing op de verkoop van Amerikaans vastgoed

In beginsel is de winst behaald bij de verkoop van Amerikaans vastgoed belast in de VS. Als niet-Amerikaan bent u verplicht om een Amerikaanse belastingaangifte in te dienen om de transactie te melden aan de Amerikaanse belastingdienst.

Hoe wordt de belasting berekend?

Vermogenswinst behaald bij de verkoop van het Amerikaanse vastgoed is belast. De vermogenswinst wordt berekend als het verschil tussen de opbrengst en uw ‘aangepaste’ verkrijgingsprijs (‘adjusted tax basis’). De verkrijgingsprijs wordt aangepast met bepaalde investeringen in het vastgoed, welke niet aftrekbaar waren op uw Amerikaanse belastingaangifte voor het jaar waarin de kosten werden gemaakt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘maintenance’ en ‘improvements’.

Belastingregels die van toepassing zijn op niet-Amerikanen

Indien Amerikaanse vastgoed wordt gekocht van een niet-Amerikaan, is de koper verplicht een percentage van de koopprijs in te houden en aan de Amerikaanse federale belastingdienst (IRS) af te dragen. Deze verplichting bestaat op basis van de Foreign Investment Real Property Tax Act (FIRPTA). In beginsel gaat het om 10% van de koopprijs, tenzij de verkoper, voor de transactie plaatsvindt, kan aantonen dat de belasting die verschuldigd is minder bedraagt dan 10% van de koopprijs.

Belasting op de verkoop van de eigen woning

De vermogenswinst behaald bij de verkoop van verhuurd vastgoed is in beginsel volledig belast. Er bestaat echter een uitzondering voor winst behaald bij de verkoop van de eigen woning. Een eigen woning is een woning die in ten minste 2 van de 5 jaar voorafgaand aan de datum waarop de woning is verkocht heeft gediend als de eigen woning van de eigenaar. Een vermogenswinst tot $250.000 is vrijgesteld. Bij gedeeld eigendom geldt de vrijstelling in beginsel per eigenaar.

Vragen?

Heeft u vragen over het verkopen van uw Amerikaanse woning? Bezit u vastgoed in de VS en overweegt u dit te verkopen? Neem dan contact met ons op.

Sanders US Tax Services is gespecialiseerd in het opstellen van Amerikaanse belastingaangiftes voor in Nederland wonende Amerikanen. Ook adviseren wij in de Verenigde Staten wonende Nederlanders vanuit onze kantoren in Rotterdam en in Denver, Colorado. Neem contact met ons op voor advies en meer informatie.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.