Vermogensbelasting in Amerika

Een Amerikaans staatsburger is belastingplichtig in de Verenigde Staten, ook als hij in Nederland woont. Dat betekent dat hij verplicht is om een Amerikaanse belastingaangifte in te dienen. Op de Amerikaanse aangifte wordt het wereldwijde inkomen gemeld aan de Amerikaanse belastingdienst. Er bestaat in de VS geen vermogensbelasting.

Hoe verschilt de Nederlandse vermogensbelasting met belastingheffing in de VS?

In Nederland wordt vermogen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning, belast in box 3 op uw aangifte Inkomstenbelasting. De belastingdienst gaat uit van een fictief rendement. Het fictief rendement wordt berekend als percentage van uw grondslag. De grondslag is de waarde van uw netto vermogen op 1 januari. Met andere woorden, het daadwerkelijk behaalde rendement is voor de belastingheffing niet van belang.

De VS kent geen vermogensbelasting. Alleen daadwerkelijk genoten inkomen, zoals rente, dividenden en vermogenswinsten, wordt belast. De tarieven zijn progressief. Wat dividenden betreft zijn er verschillende soorten, waarop verschillende tarieven van toepassing zijn. Voorbeelden zijn ‘ordinary dividends’ en ‘qualified dividends’. Bij vermogenswinsten is van belang of het vermogen langer dan een jaar is gehouden, of niet.

Geen vermogensbelasting, wel meldingsplicht?

Hoewel de VS geen vermogensbelasting kent, bestaat er wel een verplichting niet-Amerikaans vermogen jaarlijks te melden aan de Amerikaanse belastingdienst. Verschillende vermogensgrenzen zijn van belang. Een FinCEN Form 114 (“FBAR”) moet worden ingediend bij een vermogen van $10.000. Een Form 8938 kan verplicht zijn vanaf $50,000.

Wordt ik als Amerikaan in Nederland dubbel belast?

Als in Nederland wonende Amerikaan heeft u te maken met twee belastingsystemen. Allereerst natuurlijk het Nederlandse belastingsysteem. Net als iedere andere inwoner van Nederland bent u belastingplichtig in Nederland. Als Amerikaan bent u belastingplichtig in de Verenigde Staten. Ook zijn de bepalingen van het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten van belang. Er kan sprake zijn van dubbele belasting. Met gedegen belastingplanning kan dubbele belasting vaak worden voorkomen. Voor de Nederlandse belastingheffing maakt het in beginsel geen verschil of u een vermogenswinst realiseert in het huidige aangifte jaar, of in het volgende. Als u ook in de VS een aangifte indient, kan het echter een groot verschil maken.

Contact

Neem contact met ons op om een online afspraak te plannen of een persoonlijke afspraak op ons kantoor in Rotterdam. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van Amerikaanse belastingaangiftes voor in Nederland wonende Amerikanen. Behalve Rotterdam hebben wij ook kantoren in Denver, Zürich, München, Frankfurt en Londen.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.