Wat is een 401k?

De term 401k verwijst naar een artikel in de Amerikaanse belastingwetgeving. Een 401k is een Amerikaanse pensioenrekening met belastingvoordelen. Een werknemer kan ervoor kiezen maandelijks een deel van zijn salaris door zijn werkgever in een 401k pensioenrekening te laten storten. Het bedrag wat door de werkgever direct op de 401k pensioenrekening wordt gestort wordt dan niet belast, wat een belastingbesparing oplevert.

Hoeveel mag in een 401k worden gestort?

De Amerikaanse belastingdienst, de Internal Revenue Service (IRS), stelt jaarlijks de maximale bedragen vast die in een 401k pensioenrekening mogen worden gestort. Voor het aangiftejaar 2023 is het maximale bedrag $22.500. Belastingplichtigen van 50 jaar en ouder is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan een extra bedrag te storten tot maximaal $7.500.

Hoe wordt de vermogensgroei van een 401k belast?

De toename van de waarde van een 401k pensioenrekening wordt niet belast. Met andere woorden, inkomen uit beleggingen, zoals rente, dividend en vermogenswinsten, zijn niet belast. Er is pas sprake van belastingheffing bij een uitkering uit de pensioenrekening.

Er bestaan verschillende soorten pensioenrekeningen. Een werkgever kan het werknemers toestaan zelf invloed te hebben op de manier waarop het vermogen in de pensioenrekening wordt belegd. Dit kan beperkt zijn tot het kiezen van een risicoprofiel. Maar een werkgever kan zijn werknemers ook de volledige vrijheid geven met betrekking tot de manier waarop het vermogen in een 401k wordt belegd.

Hoe worden uitkeringen belast?

In het algemeen is het niet toegestaan het vermogen in een 401k pensioenrekening uit te keren totdat iemand 59,5 jaar oud is. Op een uitkering die wordt gedaan voordat deze leeftijd wordt bereikt wordt een extra belasting geheven van 10%. Alleen onder bepaalde omstandigheden wordt deze extra belasting niet geheven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om arbeidsongeschiktheid.

Een pensioenuitkering wordt bij het inkomen opgeteld en tegen de standaard progressieve Amerikaanse inkomstenbelastingtarieven belast. In de Verenigde Staten zijn de tarieven onder meer afhankelijk van het feit of iemand getrouwd is of niet. Bepaalde vrijstellingen zijn afhankelijk van de leeftijd van de belastingplichtige.

Kan ik mijn 401k aanhouden als ik in Nederland woon?

Wat er met een Amerikaanse pensioenrekening gebeurt bij een verhuizing naar Nederland is afhankelijk van meerdere factoren. Allereerst zijn de bepalingen en voorwaarden van het pensioenfonds van belang. Daarnaast is de Nederlandse en Amerikaanse belastingwetgeving van belang, als ook de bepalingen in het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten.

In beginsel is het een werknemer die woonachtig is buiten de VS niet toegestaan om aanvullende stortingen in de pensioenrekening te doen. Doorgaans is het wel mogelijk de pensioenrekening te laten bestaan. Of de Amerikaanse pensioenrekening tot het Nederlandse Box 3-vermogen wordt gerekend hangt af van de specifieke pensioenrekening. In het algemeen is daarvan echter geen sprake bij een 401k pensioenrekening.

Eventueel kan het vermogen in de 401k pensioenrekening worden gestort in een ander soort pensioenrekening. Een voorbeeld is de Individual Retirement Account (IRA). Het voordeel van een IRA is een grote flexibiliteit wat betreft de manier waarop het vermogen wordt belegd.

Bij een verhuizing van de Verenigde Staten naar Nederland kan er ook voor worden gekozen het volledige opgebouwde vermogen uit te laten keren. Voor de belastingheffing kan het van belang zijn of de uitkering wordt gedaan voor of na de verhuizing. Een dergelijke uitkering is in beginsel belast in de VS, eventueel ook indien de uitkering wordt gedaan na de verhuizing naar Nederland.

Ten slotte is het mogelijk, ten minste in theorie, op basis van de bepalingen van het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten, om de 401k pensioenrekening over te maken naar een Nederlandse pensioenrekening. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan is het overhevelen naar Nederland belastingvrij.

Vragen?

Heeft u vragen over de Amerikaanse belastingwetgeving? Sanders US Tax Services is gespecialiseerd in het opstellen van Amerikaanse belastingaangiftes. Wij hebben kantoren in Denver en Rotterdam. Neem contact met ons op voor advies en meer informatie.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.