Wat is de IRS?

De IRS, de Internal Revenue Service, is de Amerikaanse federale belastingdienst. De IRS is onderdeel van het Department of the Treasury en bestaat sinds 1862. Het primaire doel van de IRS is het innen van federale belastingen.

Hoe werkt het Amerikaanse belastingsysteem?

Behalve een federale belastingwetgeving heeft ook iedere Amerikaanse Staat zijn eigen belastingwetgeving. Ten slotte bestaat er ook lokale belastwetgeving.

De Amerikaanse federale belastingwetgeving sluit aan bij het staatsburgerschap. Een inwoner van Nederland is belastingplichtig in Nederland op basis van het feit dat hij in Nederland woont. De belastingplicht bestaat dan voor het wereldwijde inkomen en vermogen. Dit wordt het woonplaatsbeginsel genoemd.

Een Amerikaans staatsburger is belastingplicht in de Verenigde Staten, ook al woont hij niet in de Verenigde Staten. Dit betekent dat een Amerikaans staatsburger die in Nederland woont, belastingplichtig is in Nederland en ook in de Verenigde Staten. Er bestaat dan een verplichting jaarlijks een Amerikaanse belastingaangifte in te dienen.

Hoe kan ik een belastingaangifte indienen in de VS?

Voor Amerikanen die in Nederland wonen en nog nooit een belastingaangifte hebben ingediend in de VS bestaat er een inkeerregeling. De inkeerregeling heet de “Streamlined Foreign Offshore Procedure”. Indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet en alsnog een belastingaangifte indient voor de drie meest recente jaren waarvoor de deadline is verstreken, wordt er door de IRS geen boete opgelegd.

Een belangrijke voorwaarden voor de inkeerregeling is dat u moet kunnen verklaren dat u niet opzettelijk niet heeft voldaan aan uw verplichting een Amerikaanse aangifte in te dienen. Bij het verwerken van de aangiftes beoordeelt de IRS of u voldoet aan de voorwaarden.

Moet ik in de VS belasting betalen?

Het feit dat u verplicht bent een Amerikaanse belastingaangifte in te dienen, betekent niet dat u ook daadwerkelijk belasting verschuldigd bent in de VS. De Amerikaanse belastingwetgeving kent een belangrijke bepaling voor in het buitenland woonachtige Amerikanen. Op basis van de Foreign Earned Income Exclusion kunt u bepaald buitenlands inkomen vrijstellen van belastingheffing. Het gaat hierbij om loon uit dienstbetrekking en inkomsten genoten als ZZP’er. Het bedrag wat maximaal kan worden vrijgesteld is $120,000 (aangiftejaar 2023).

Ook is het toegestaan Nederlandse inkomstenbelasting te verrekenen met uw Amerikaanse belasting. Omdat de tarieven in Nederland doorgaans aanzienlijk hoger zijn dan de Amerikaanse tarieven, is er vaak geen Amerikaanse belasting verschuldigd. Veel in Nederland woonachtige Amerikanen zijn geen belasting verschuldigd in de VS. Echter, dit is afhankelijk van uw specifieke omstandigheden.

Vragen?

Heeft u vragen over de Amerikaanse belastingwetgeving? Sanders US Tax Services is gespecialiseerd in het opstellen van Amerikaanse belastingaangiftes. Wij hebben kantoren in Denver en Rotterdam. Neem contact met ons op voor advies en meer informatie.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.