Wat is een formulier W8?

Een formulier W8 (Form W-8BEN) is bedoeld voor iemand die niet Amerikaans staatsburger of inwoner van de VS is. Als Amerikaan is een formulier W8 niet voor u bedoeld. U zou dan doorgaans een Form W-9 moeten invullen, waarmee u verklaart een Amerikaans staatsburger of inwoner te zijn. Als Amerikaans staatsburger bent u belastingplichtig in de VS, ook al woont u in Nederland.

Waarom wordt mij gevraagd een formulier W8 in te vullen?

Het kan zijn dat uw Nederlandse bank u vraagt een formulier W8 in te vullen. Nederlandse banken zijn op basis van FATCA verplicht om vast te stellen of een klant belastingplichtig is in de VS. Als dat het geval is, is de bank verplicht informatie te delen met de Amerikaanse belastingdienst. FATCA is Amerikaanse wetgeving tegen belastingontduiking. Door een formulier W8 in te vullen verklaart u niet belastingplichtig te zijn in de Verenigde Staten.

Ook kan het zijn dat een Amerikaanse financiële instelling u vraagt een formulier W8 in te vullen. Bijvoorbeeld omdat u inkomsten ontvangt uit de VS, zoals een pensioen. Bij een betaling gedaan door een Amerikaan (zoals een onderneming of een financiële instelling, in deze context aangemerkt als ‘withholding agent’) aan bijvoorbeeld een inwoner van Nederland, is de withholding agent in beginsel verplicht Amerikaanse belasting in te houden. Door het invullen van een formulier W8 verklaart de ontvanger niet belastingplichtig te zijn in de Verenigde Staten. Als niet-inwoner is er eventueel geen belasting verschuldigd in de VS op de betaling. Op het formulier W8 wordt een verwijzing gemaakt naar de bepalingen van het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten. Als het formulier W8 juist wordt ingevuld, en geaccepteerd door de withholding agent, kan de betaling worden gedaan zonder dat daar Amerikaanse belasting op wordt ingehouden.

Ben ik verplicht een Amerikaanse belastingaangifte in te dienen?

Als u inkomen ontvangt uit de VS en op dat inkomen is Amerikaanse belasting ingehouden, kan het toch zijn dat u verplicht bent een Amerikaanse belastingaangifte in te dienen. De ingehouden belasting komt in mindering op de verschuldigde belasting. De verschuldigde belasting wordt berekend op de belastingaangifte. Als het bedrag dat is ingehouden minder is dan het verschuldigde bedrag, bent u verplicht een aangifte in te dienen. Als er meer is ingehouden dan u verschuldigd bent, is het verstandig alsnog een aangifte in te dienen. U kunt dan het te veel ingehouden bedrag terugvorderen.

Als Amerikaans staatburger bent u verplicht een Amerikaanse belastingaangifte in te dienen. Ook als u geen inkomen uit de VS ontvangt.

Vragen?

Sanders US Tax Services is gespecialiseerd in het opstellen van Amerikaanse belastingaangiftes. Wij hebben een kantoor in Rotterdam. Neem contact met ons op voor een telefonische, online of persoonlijke afspraak.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.