Nee. Het feit dat uw Greencard niet meer geldig is en/of dat u niet meer in de Verenigde Staten woont, betekent niet dat u niet meer verplicht bent een aangifte in te dienen. Pas op het moment dat u officieel afstand doet van uw Greencard-status én daarnaast een aangifte inkomstenbelasting indient met een apart formulier waarop u het beëindigen van uw Greencard-status aan de IRS kenbaar maakt, vervalt de verplichting om in de toekomst aangifte te doen.

Onze ervaring is dat er op dit gebied veel onduidelijkheden en misverstanden bestaan. Ook als uw Greencard al vele jaren niet meer geldig is, maar u tot op heden de IRS niet officieel op de hoogte heeft gesteld van het beëindigen van uw Greencard-status, bent u nog steeds verplicht jaarlijks aangifte te doen.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.