Is een Green Card houder belastingplichtig voor niet-Amerikaans inkomen?

Vaak is de Green Card een eerste stap op weg naar het Amerikaanse staatsburgerschap. Het is belangrijk om stil te staan bij de Amerikaanse fiscale gevolgen van het hebben van een Green Card.

Wat is voor de Amerikaanse belastingheffing het verschil tussen een staatsburger en Green Card houder?

Een Amerikaans staatsburger is belastingplichtig in de Verenigde Staten voor zijn wereldwijde inkomen, ook als hij niet in de VS woont. Dat betekent dat een Amerikaan verplicht is een Amerikaanse belastingaangifte in te dienen. Ook wanneer hij in Nederland woont en niet in de VS. Op de Amerikaanse belastingaangifte wordt het wereldwijde inkomen gemeld aan de Amerikaanse belastingdienst. Voor de Amerikaanse federale inkomstenbelasting wordt een Green Card houder gelijk behandeld als een staatsburger. Met andere woorden: Dezelfde bepalingen zijn op een Green Card houder van toepassing. En deze bepalingen blijven van toepassing totdat afstand wordt gedaan van de Green Card en dit kenbaar wordt gemaakt aan de Amerikaanse belastingdienst.

In bepaalde gevallen kan een Green Card houder zich beroepen op de bepaling van een belastingverdrag. Nederland en de Verenigde Staten hebben een belastingverdrag afgesloten. Een Green Card houder die inwoner is van Nederland kan zich beroepen op het verdrag en daardoor worden vrijgesteld van de Amerikaanse federale inkomstenbelasting. Dit kan echter een gevolg hebben voor de status van de Green Card. Of een beroep doen op het verdrag verstandig is hangt af van de specifieke situatie.

Nederlandse inkomstenbelasting verrekenen of het inkomen vrijstellen?

De verplichting een Amerikaanse belastingaangifte in te dienen betekent niet automatisch dat er ook belasting verschuldigd is. Twee belangrijke bepalingen in de Amerikaanse federale inkomstenbelastingwetgeving zijn de ‘foreign tax credit’ (FTC) en de ‘foreign earned income exclusion’ (FEIE). De FTC houdt in dat de Amerikaanse inkomstenbelasting wordt verrekend met de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting. In het algemeen zijn de Nederlandse belastingtarieven hoger. Per saldo is er dan geen Amerikaanse belasting verschuldigd.

Op basis van de FEIE kan buitenlands (dus niet-Amerikaans) loon worden vrijgesteld van de Amerikaanse belastingheffing. Het maximale bedrag dat kan worden vrijgesteld is $112,000. Dit klinkt aantrekkelijk, maar toch is het vaak fiscaal voordeliger voor de FTC te kiezen.

Overige formulieren die van belang kunnen zijn

Behalve een Amerikaanse belastingaangifte is een Green Card houder in beginsel ook verplicht een FinCEN Form 114 (“FBAR“) in te dienen. Een FBAR is geen onderdeel van de Amerikaanse belastingaangifte. Op de FBAR wordt niet-Amerikaanse financieel vermogen gemeld aan de Amerikaanse belastingdienst, zoals bankrekeningen. Het gaat hier enkel om het melden van informatie. De VS kent namelijk geen vermogensbelasting.

Vragen?

Heeft u vragen over de Amerikaanse belastingwetgeving? Sanders US Tax Services is gespecialiseerd in het opstellen van Amerikaanse belastingaangiftes. Wij hebben een kantoren in Denver en Rotterdam. Neem contact met ons op voor advies en meer informatie.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.