IK HEB EEN AMERIKAANS EN NEDERLANDS PASPOORT – MOET IK BEHALVE IN NEDERLAND OOK IN DE VERENIGDE STATEN BELASTING BETALEN?

Iemand met zowel de Amerikaanse als de Nederlandse nationaliteit die inwoner is van Nederland is zowel in Nederland als in de Verenigde Staten belastingplichtig. Dat betekent dat niet alleen in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten een belastingaangifte moet worden ingediend.

Het Amerikaanse belastingstelsel

De Verenigde Staten heffen belasting op basis van nationaliteit. Dit houdt in dat iemand met de Amerikaanse nationaliteit belastingplichtig is in de Verenigde Staten, ongeacht waar hij woont. Met andere woorden, ook Amerikanen die niet in de Verenigde Staten wonen zijn belastingplichtig in de VS. Hierbij is het niet van belang of iemand inkomsten uit de Verenigde Staten heeft of niet: ook Nederlands inkomen wordt belast in de VS.

Het Amerikaanse belastingstelsel verschilt hiermee van het Nederlandse belastingstelsel. Een inwoner van Nederland is in beginsel onbeperkt belastingplichtig in Nederland. Onbelangrijk is of hij de Nederlandse nationaliteit heeft of niet. Dit betekent dat iemand die in Nederland woont een belastingaangifte moet indienen in Nederland en zijn wereldwijde inkomsten (zowel Nederlandse als buitenlandse inkomsten) moet aangeven.

Een inwoner van Nederland met zowel de Amerikaanse als de Nederlandse nationaliteit moet dus zowel in Nederland als in de Verenigde Staten een belastingaangifte indienen en op beide belastingaangiftes zijn wereldwijde inkomsten aangeven.

Belastingplicht

Op een Amerikaanse belastingaangifte worden inkomsten van buiten de Verenigde Staten belast tegen hetzelfde tarief als inkomsten uit Amerikaanse bronnen. Voor een Amerikaan in Nederland geldt dezelfde belastingwetgeving als voor Amerikanen in de Verenigde Staten. Afhankelijk van leeftijd en huwelijkse staat (gehuwd of ongehuwd) moet een belastingaangifte worden ingediend bij een bruto inkomen vanaf $4.000 tot $10.000.

Voorkomen van dubbele belasting

Hoewel er een verplichting bestaat om in de Verenigde Staten een belastingaangifte in te dienen, betekent dit niet automatisch dat er ook belasting verschuldigd is. Naast de bepalingen in het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten kent ook de Amerikaanse nationale belastingwetgeving twee belangrijke bepalingen die er vaak voor zorgen dat Nederlandse Amerikanen geen belasting verschuldigd zijn in de Verenigde Staten: de ‘foreign earned income exclusion‘ (FEIE) en de ‘foreign tax credit‘.

De FEIE houdt in dat bepaalde inkomsten zijn vrijgesteld van belastingheffing tot een bedrag van maximaal $102.100. Het gaat hierbij om ‘earned income’: loon en winst uit onderneming (in Nederland belast in box 1 van de Inkomstenbelasting). Andere inkomsten, zoals rente, dividend en  vermogenswinsten, pensioen en uitkering kunnen niet met de FEIE worden vrijgesteld van belastingheffing.

Een inwoner van Nederland is in Nederland belastingplichtig voor zijn wereldwijde inkomen. De in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting kan in mindering worden gebracht op de in de Verenigde Staten over hetzelfde inkomen verschuldigde inkomstenbelasting. Dit is de ‘foreign tax credit’.

FBAR

Naast de verplichting om jaarlijks een belastingaangifte in te dienen, moet aan de Amerikaanse belastingdienst ook een overzicht van de niet-Amerikaanse bankrekeningen worden verstrekt. Het formulier dat moet worden gebruikt voor dit overzicht is de ‘Foreign Bank Account Report‘ of  ‘FBAR’. Deze verplichting bestaat indien de totale waarde van alle niet-Amerikaanse bankrekeningen samen op enig moment gedurende het jaar $10.000 of meer is. Het is van groot belang dat aan deze verplichting wordt voldaan en dat alle bankrekeningen op de juiste manier worden vermeld. Er staan hoge boetes op het niet of te laat indienen van een FBAR.

Vragen?

Het Amerikaanse belastingstelsel is ingewikkeld. Heeft u een Amerikaans én Nederlands paspoort en heeft u vragen over het Amerikaanse belastingstelsel of uw Amerikaanse belastingaangifte door een team van ervaren belastingadviseurs willen laten opstellen, neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.